I

Den danske beskæftigelsesindsats står endnu engang foran en reformering, denne gang med det som er døbt ”lukningen af jobcentrene”. 

Danmark står dermed foran en historisk mulighed for at rette op på  de fejl som medarbejdere, ledere og borgere har peget på i årevis. Men hvis vi skal skabe de rette løsninger, skal vi have modet til at se det i øjnene som ikke har fungeret. 

”Jobcenterkrisen” er en undersøgelse af netop dette. Bogen inddrager stemmerne fra borgere og medarbejdere, såvel som kronikker og læserbreve igennem flere år. 
Alt dette tilsættes et blik mod forskningen og inddragelse af forfatterens egne oplevelser som praktikker som bisidder for sårbare og udsatte borgere i kontakt med Jobcentrene. 

Igennem kapitlerne dykkes ned i det store eksistentielle paradoks som Jobcentrene har været indrettet under: er opgaven omsorg eller beskæftigelse? Og kan de to elementer fungere sammen? 
Rejsen bringer os omkring et blik på arbejdsforhold, høje sagsstammer, faglige normer, borgernes oplevelse af jobcentrene, lovgivningen, de store dilemmaer, sanktioner og ikke mindst beskæftigelsesindsatsens nedlukning under Corona – og hvad forskningen kunne fortælle os om hvad der skete, når indsatserne pludselig blev frivillige. 

Bogen belyser dermed ikke blot fortidens problemer, udfordringer og nutidens muligheder, men kommer ligeledes med bud på løsninger til fremtidens indsatser. 

Læs mere HER. 

I

Hvordan skal verdens dyreste beskæftigelsesindsats formes i fremtiden?Hvad har vi lært af corona-krisen? Og er et paradigmeskifte på vej? 

Social- og beskæftigelsesindsatsen har været en stor del af den politiske debat i mange årtier. I de senere år har debatten dog bredt sig, og samtalen om kontanthjælp og jobcentre har nu også indtaget den folkelige debatscene.  Hvordan har kontanthjælpen udviklet sig historisk set? Hvilke udfordringer står borgere, medarbejdere og jobcentre overfor? Og hvor er vi på vej hen, hvis man spørger en række fagfolk og praktikere?

Resultatet er en antologi med 11 bidrag, som går til kontanthjælpsområdet fra forskellige vinkler: set fra en sagsbehandlers bord, set fra et historisk perspektiv, et retssociologisk perspektiv, et filosofisk perspektiv, et social- og beskæftigelsesfagligt perspektiv, praktikernes perspektiv, m.m.

I

Danmark bruger omkring 13 milliarder kroner om året på den aktive beskæftigelsesindsats. Men forskning og en lang række forsøg dokumenterer, at den danske beskæftigelsesindsats har meget begrænset effekt på beskæftigelsen – især for kontanthjælpsmodtagere. For cirka 70 procent af kontanthjælpsmodtagerne som helhed er ikke kommet i job og er fortsat på offentlig forsørgelse efter seks år – et tal der stort set ikke har ændret sig siden 1980’erne. 

Rapporten Motiveret beskæftigelse har undersøgt beskæftigelsesproblematikken og kommer nu med et bud på løsningen til at få langtidsledige i job eller uddannelse, som nu skal testes i kommuner. 

Baseret på fakta, forskning og evidens foreslår rapporten et nationalt eller lokale forsøg med kontanthjælp, hvor den eksisterende brug af krav og sanktioner erstattes med indsatser baseret på adfærdsvidenskabelig viden om, hvordan man mest effektivt motiverer mennesker.

SOCIALFAGLIGT FORLAG

Socialfagligt Forlag drives af Center For Social Nytænkning. 
Vi er beliggende i Vestergade i Aarhus. 
Distribution via DBK til forhandlerne, og direkte salg online via merchcity.com