N

Ny gennemgang af national og international forskning: Sæt borgerne mere fri og få flere kontanthjælpsmodtagere i job og uddannelse

Danmark bruger omkring 13 milliarder kroner om året på den aktive beskæftigelsesindsats. Men forskning og en lang række forsøg dokumenterer, at den danske beskæftigelsesindsats har meget begrænset effekt på beskæftigelsen – især for kontanthjælpsmodtagere. Det skal være nemmere for kontanthjælpsmodtagere at komme i beskæftigelse og der skal være bedre arbejdsvilkår for medarbejdere i socialområdet. Bogen ’Motiveret Beskæftigelse’ undersøger beskæftigelsesproblematikken og kommer med et bud på hvordan vi får langtidsledige i job eller uddannelse.

Bogen Motiveret Beskæftigelse udkommer i dag fra Center for Social Nytænkning med det, der kan være løsningen til at få flere kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse. Baseret på den eksisterende evidens foreslår rapporten et nationalt eller lokale forsøg med kontanthjælp, hvor den eksisterende brug af krav og sanktioner erstattes med en helhedsorienteret indsats baseret på adfærdsvidenskabelig viden om hvordan mennesket fungerer.

Fokus har hidtil været på at få mennesker hurtigst muligt i arbejde – koste hvad det vil, og debatten om beskæftigelse og at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde bliver oftest meget polariseret. Men sjældent er debatten præget af fakta. Forskningen viser, at giver vi slip på kravene og giver mennesker den nødvendige tid og støtte til at blive klar, så får borgerne det bedre og finder beskæftigelse, og de fagprofessionelle sagsbehandlere får bedre arbejdsforhold,” siger Steffen Rasmussen, direktør ved Center for Social Nytænkning.

Bag bogen Motiveret Beskæftigelse står Center for Social Nytænkning, der i et bredt samarbejde med fagpersoner og forskere har lavet en bred undersøgelse af effekten af modkrav og sanktioner for kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Bogen beskriver behovet for at gentænke og udvikle den aktive beskæftigelsesindsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp. Den konkluderer, at forsøg skal gennemføres med et robust forskningsdesign, der kan give mere viden om effekterne af en tilgang til kontanthjælpsmodtagere baseret på tillid og borgernes egne prioriteter.

KOMMUNER VIL FORSØGE

Derfor er Center for Social Nytænkning ved at etablere samarbejde med flere kommuner om at indføre forsøg flere steder i Danmark, hvor et antal mennesker på kontanthjælp sættes fri fra de nuværende krav, og hvor man bruger adfærdsvidenskab til at designe forsøget sammen med medarbejdere og borgere for at skabe de bedste mulige rammer.

“Vi er nu i gang med at opstarte de første konkrete samarbejder med en række kommuner, som ønsker at teste rapporten konklusioner. Det betyder, at vi ønsker at lave en række lokale forsøg, hvor et antal kontanthjælpsmodtagere inden for forskellige målgrupper sættes fri fra de nuværende krav, indenfor lovens rammer, og så følger vi resultaterne over flere år. Kommunerne ønsker det også, enten inden for de gældende rammer eller med endnu flere muligheder via en særlov. Det store mål er et nationalt forsøg med støtte fra folketinget, så vi kan undersøge indsatsens resultater og komme frem til den bedst mulige indsats for kontanthjælpsmodtagere,” siger Steffen Rasmussen, Center for Social Nytænkning.