UDKOMMER FYSISK OG DIGITALT 13 AUGUST. I BUTIKKER, ONLINE OG TIL DIREKTE BESTILLING FRA FORLAG.

FORUDBESTIL VED AT KLIKKE HER INDEN 03 JULI, OG FÅ ET GRATIS EKSEMPLAR AF “FREMTIDENS KONTANTHJÆLP”

 
I

Hvad handler Jobcenterkrisen om, og er den relevant for dig?

Bogen tager udgangspunkt i et overordnet paradoks:

Om hvorvidt jobcentrenes formål, og det, som følger efter lukningen af dem, er omsorg eller beskæftigelse? Det kan synes let at svare på, men det er langt mere komplekst end som så. Med udgangspunkt i arbejdet med sårbare mennesker tilknyttet jobcentrene tager jeg udgangspunkt i egne erfaringer, forskning, litteratur på området og samtaler med alt fra sagsbehandlere og jobcenterchefer til borgere tilknyttet jobcentrene.

Det har været en 5-årig rejse med mange forskellige overskrifter og nye opdagelser, som jeg har ønsket at undersøge. Igennem bogen befinder begrebet ”kontekst” sig som en rød tråd. Det at forstå borgerens kontekst og virkelighed for at kunne tilbyde den rette indsats. Den samme forståelse skal man have for medarbejderne for at forstå deres dagligdag, vilkår og beslutningsgrundlag, og det samme for lederne, som skal udmønte skiftende reformer i en kompleks hverdag.

Medarbejdernes – og socialrådgivernes – rolle. 

I bogen ser vi derfor på medarbejdernes roller i jobcentrene og deres arbejdsvilkår; mængden af sager, faglig kultur, roller og opgaver og forståelsen heraf. Krav, som kan være svære at leve op til, ønsker for fremtiden og ikke mindst en fælles faglighed. Vi får belyst dilemmaer og svære situationer i dagligdagen af fagpersoner, ansatte og ledere, som har valgt at tage dialogen med mig til bogen.

Jeg har ligeledes været nysgerrig på socialrådgiverens rolle i jobcentrene, kombineret med lovgivningens ønsker om registreringer, data, sanktioner og en stigende grad af ansættelser af personale uden faglig baggrund. Derfor skal vi også se på ytringsfriheden hos medarbejderne og lederne og, hvad man gør, når lovgivningen er svær at overholde.

De ledige skal også høres.

Så med inddragelse af kronikker, debatindlæg og interviews gennemgår vi deres syn på sagen; deres oplevelse af kontakten til jobcentrene, forholdet til sagsbehandlerne, ønsket om tillid og de frustrationer, der kan opstå, når man oplever en tiltagende sygdom i et forløb, som ofte har fokus på beskæftigelse.

Det fører til spørgsmål omkring revalidering, aktindsigter, hvordan serviceloven definerer den omsorg, vi har ret til, og om man kan automatisere sanktioner og lovbreve?

Politik, løsninger og fremtid. 

Til sidst skal vi se på det politiske: Hvorfor lovgivningen er, som den er, forsøgende på at ændre den, og ikke mindst beskæftigelsesindsatsens nedlukning under Corona – og hvad forskningen kunne fortælle os om, hvad der skete, når indsatserne pludselig blev frivillige.

Bogen belyser dermed ikke blot fortidens problemer, udfordringer og nutidens muligheder, men kommer ligeledes med bud på løsninger til fremtidens indsatser. 

Selvfølgelig med konkrete anbefalinger til en ny indsats, som kan gennemføres på tværs af politiske forskelle og partiskel

INDHOLDSFORTEGNELSEN

Det der står på bagsiden af bogen.

Den danske beskæftigelsesindsats står endnu engang foran en reformering, denne gang med det, som er døbt ”lukningen af jobcentrene”. Danmark står dermed foran en historisk mulighed for at rette op på de fejl, som medarbejdere, ledere og borgere har peget på i årevis. Men hvis vi skal skabe de rette løsninger, skal vi have modet til at se det i øjnene, som ikke har fungeret.

”Jobcenterkrisen” er en undersøgelse af netop dette. Bogen inddrager stemmerne fra borgere og medarbejdere, såvel som kronikker og læserbreve igennem flere år. Alt dette tilsættes et blik mod forskningen og inddragelse af forfatterens egne oplevelser som praktikker som bisidder for sårbare og udsatte borgere i kontakt med jobcentrene.

Igennem kapitlerne dykkes ned i det store eksistentielle paradoks, som jobcentrene har været indrettet under: er opgaven omsorg eller beskæftigelse? Og kan de to elementer fungere sammen?

Rejsen bringer os omkring et blik på arbejdsforhold, høje sagsstammer, faglige normer, borgernes oplevelse af jobcentrene, lovgivningen, de store dilemmaer, sanktioner og ikke mindst beskæftigelsesindsatsens nedlukning under corona – og hvad forskningen kunne fortælle os om, hvad der skete, når indsatserne pludselig blev frivillige. Bogen belyser dermed ikke blot fortidens problemer, udfordringer og nutidens muligheder, men kommer ligeledes med bud på løsninger til fremtidens indsatser.

Steffen Rasmussen er medforfatter til bøgerne ”Fremtidens Kontanthjælp” og ”Motiveret Beskæftigelse”, samt stifter af den prisvindende organisation Fundamentet. Han har senest stiftet Center For Social Nytænkning, som arbejder med at udvikle og løse udfordringer på social- og beskæftigelsesområdet

SOCIALFAGLIGT FORLAG

Socialfagligt Forlag drives af Center For Social Nytænkning. 
Vi er beliggende i Vestergade i Aarhus. 
Distribution via DBK til forhandlerne, og direkte salg online via merchcity.com